O firmieOfertaKontakt

PODESTY DO CYSTERN

Podest PB 2000 jest urządzeniem ruchomym służącym do bezpiecznej pracy na wysokości. Podest ten może być zastosowany zarówno przy załadunku autocystern jak i wagonów kolejowych.